1


Junk!


AH.

Ik heb weer op het verkeerde kassapaard gewed.

Dat geeft me in elk geval de gelegenheid om mijn gedachten op een verre ontdekkingsreis te sturen. Een treintje koelies, een enkele meer verheven gedachte als sahib ertussen, zet zich in ganzepas in beweging. De eerste heuvel die ze nemen heet "spelling". Niets onbekends daaraan, hoewel de reisgenoten wel bij elke stap moeten oppassen, soms struikelt er eentje. De tweede, al wat hogere heuvel heet "Nieuwe Spelling". Een logische naam lijkt het. De heuvel is iets groter dan de eerste en heeft een zeer gelijkend profiel.

Bij het beklimmen van deze heuvel ontstaat er een discussie. Een opstandig groepje koelies beweert dat men hier niet meer in ganzepas kan lopen. Men dient hier in ganzenpas te lopen. Andere koelies brengen er tegen in dat in dat geval ze ook naast elkaar mogen lopen. Want als je voor ganzepas meerdere ganzen gebruikt heet het de pas pas ganzenpas. Daarnevens, betogen ze, betekent het naast elkaar in ganzenpas lopen een contradictie. Want hoewel als woord opgenomen in de nieuwe spelling betekent het nog steeds achter elkaar lopen en niet naast elkaar. De discussie lijkt te ontaarden, dus manen de sahibs -zij bewaren het overzicht en houden het hoofd koel- de koelies tot kalmte. De meest heetgebakerde koelies krijgen extra voer voor gedachten te dragen.

Op de top van de heuvel aangekomen trekt de karavaan van gedachten een nieuw plan. Terwijl de koelies neerploffen temidden van hun geestelijke bagage, duidelijk door de tocht en het gewicht van de lasten afgemat, komen de sahibs samen en delibereren. Niet duidelijk is wat er besproken wordt, wel dat het zeer gesticuleerd gebeurd. Verschillende nabij gelegen toppen aanwijzend, wordt de rest van de gedachtengang beraamd.