nl.misc

retour Index

nl.misc Is niet zomaar een nieuwsgroep, het schijnt een cultuur te zijn. Zo ernstig zelfs, dat er een homepage over is. In de loop der tijd ben ook ik een klein beetje deel gaan uitmaken van die cultuur, om een echte die-hard te worden mis ik echter de vasthoudendheid.

Niet dat ik in de groep voor veel beroering heb gezorgd, maar een kleine rimpeling werd toch wel verzorgd door mijn groet, iedere post. Hoogtepunt tot nu toe was naar mijn mening de samenscholing op 9 maart 1996, die ik dankzij een ongeluk kon bijwonen. Gevolg was dat men mij in levende lijve ontmoette, waarna sommige verhalen een eigen leven gingen leiden.

Hierna kon ik met wat minder terughoudendheid gaan schrijven over mijn favoriete onderwerpen: de drank en het weer.