IN DE KROEG

Op een zekere avond in een kroeg stond een meisje op om naar de wc te gaan. Ze liep overdreven zeker omdat ze dronken was. Ze hield wijselijk afstand van de deurposten die ze tegen kwam. Uit het damestoilet kwamen twee dikke mannen met baarden en leren jassen. "Zaken...", zei de een en grijnsde. Ze plaste en keerde terug naar haar drankje. Haar ogen draaiden alle kanten op, maar de tafel bood vastigheid en er lagen sigaretten op. Ze werden overschaduwd door de ruggen van twee leren jassen, dus die zouden er wel wat mee te maken hebben.

Dat weerhield haar er niet van om er één te pakken. Ze vroeg vuur aan een man aan de bar en viel terug op haar stoel.

Vaag glimlachend keek ze naar de mensen in de kroeg. Ze waren lelijk, dik en veelal over de veertig. De man aan de bar had bleek haar en een bleek, pafferig gezicht. alles wat hij zei begeleidde hij met domme grimassen, knipogen en fronsen. Al met al nogal afstotelijk. Hij had echter een aansteker waar ze nogmaals gebruik van maakte om de tweede sigaret die ze uit het pakje peuterde aan te steken. Het was een vriendelijke man; hij bood haar iets te drinken aan. Ze vroeg om een jonge en leunde moeizaam tegen de bar. Ze zei: " Zeg, kom je bij het tafeltje zitten, anders val ik om." Ze gingen aan het tafeltje zitten.

-Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van homo's, zei ze.
-Ik ben geen homo
-Toch hou ik niet van homo's, ach laat ook maar.
-Zie ik er uit als een homo?
-Ja, ze glimlachte innig naar hem, je hebt toch niks tegen homo's?
-Mijn vrienden daar zijn homo, hij wees op de leren jassen.
-Wat deden ze op de dames-wc?
-Pissen, neem ik aan.
-Met z'n tweeën?
Hij keek haar even uitdrukkingsloos aan.
-Heb je honger?
-Nee, ik ga zo over m'n nek.
-Ik ga even een patatje halen.
-Okay.
-Ga je niet mee?
Ze trok haar wenkbrauwen verbaasd op, hij verdween.

De twee baarden stonden haar aan te kijken. Meewarig, alsof haar verloofde net was weggelopen. Haar oogleden waren erg zwaar geworden en ze had moeite te zien wat ze waarnam. Het zware tweetal kwam haar richting uit.

-Vind je het erg als we er even bij komen zitten? zei de één.
-Misschien wil je nog een sigaret van ons? zei de ander.
-Wil je wat drinken? zei nummer 1.
-Gaat het nog? vroeg nummer 2 naar aanleiding van de geluiden die haar keel waren ontsnapt. Ze knikte, nam de sigaret aan, schudde haar hoofd, slikte en bracht de vraag die op haar lippen brandde onder woorden:
-Hè..;?
-Nou kijk, begon nummer 1, we willen alleen maar weten waar de snacks zijn, dan laten we je weer met rust.
-De snacks?
-Ja... de patatjes.
-De broodjes.
-De lekkerbekjes.
-De wàt?
-De suikerzakjes, stomme trut, waar zijn ze?
Haar wenkbrauwen hadden hun hoogste punt bereikt, haar mond hing open. Toen ze zich bewust werd van het stompzinnige van haar gelaatsuitdrukking klapte ze haar kaken op elkaar en zei:
-Jullie zijn gek.
Opeens waren de baarden heel dichtbij.
-Waar is Kleffe Karel zijn patatje gaan halen, siste nummer 1 tussen zijn tanden.
-Kleffe Karel, zoiets verzin je niet. Geweldig spannend allemaal, maar ik strompel 'ns op huis aan. Het is morgen weer vroeg dag.
Een hand klemde zich om haar arm.
-Vertel het ons nou maar meisje, je hoeft die pooier toch niet in bescherming te nemen.
De leren jassen omsloten haar als een kordon sanitaire.

Van de buitenwereld drong plotseling een andere stem tot hen door: "Ze laten die homo er met het poeier vandoor gaan en zitten zich in een kroeg op te geilen aan een dronken grietje. Is dit mijn personeel?" Voor hen stond een lange man in een grijze regenjas. Op zijn hoofd had hij een gleufhoed en in zijn mondhoek bungelde een dunne sigaar.
-Ze heeft met hem gesproken, boss, vertelde nummer 2.
-Ja, z'n ouwe moer ook. Het kind heeft er niks mee te maken. Kom mee allebei; ik weet waar hij zit.

Ze stonden moeizaam op en liepen achter hem aan de deur uit. Het was in ene een stuk leger in de kroeg. De barman bracht haar een jenever. "Je laatste, dan moet je maar eens gaan slapen."

(c) tekst: Truus Harkes

Terug naar de index van teksten

 


Ongewijzigd sinds 1 oktober 1996
© Marten Hoekstra
Onderdeel van
http://www.xs4all.nl/~marten